GEEL

Barmhartige Stede

6. Industrie

6.1.1 kanaal Bocholt-Herentals

6.1 Vervoer langs binnenwaterwegen

 

 

 

Met de eigenlijke graafwerken werd in 1843 gestart. Het kanaal Bocholt-Herentals was klaar in 1846. De totale lengte bedraagt 57.359 meter. Om het hoogte verschil te overwinnen werden sluizen gebouwd.

3 lengte : 50 meter

3 breedte : 7 meter

3 diepte : 2,5 meter 3,5 meter

De toegelaten diepgang van de schepen bedraagt 2,5 meter .

6.1.2 Albertkanaal

In 1934 was het Albertkanaal klaar. Het verbindt Antwerpen met Luik.

 

Het kanaal is precies 110.847 meter lang. Om het hoogteverschil van 56 meter tussen Antwerpen en Luik te overbruggen werden er zes sluizencomplexen gebouwd. Vijf sluizen hebben een hoogteverschil van ongeveer 10 meter (Genk, Diepenbeek, Hasselt, Kwaadmechelen en Olen). De zesde sluis te Wijnegem heeft een verval van 5,45 meter.

 

De diepte van het Albertkanaal varieert tussen 4,5 en 5,5 meter. De toegelaten diepgang van de schepen is 3,4 meter.

6.2 Vervoer langs de weg: E313

 

 

 

Op 12 november 1956 werd in Wommelgem de eerste spade gestoken voor de aanleg van de autosnelweg Antwerpen - Aken. De totale lengte van de E313, ook wel Boudewijnsnelweg genoemd, is 152 km.

Door de forse toename van het aantal voertuigen is vervoer per vrachtwagen niet zo veilig. Dagelijks verliezen chauffeurs hun leven tijdens het uitvoeren van hun job.

6.3 Vervoer langs het spoorwegnet

 

 

 

Door Geel loopt een spoorweg. Gezien het station van Geel niet echt voorzien is van een laadplaats wordt er door plaatselijke bedrijven minder beroep gedaan op dit transportmiddel.

Weliswaar werd er naar grote bedrijven, gelegen tussen het Albertkanaal en Boudewijnsnelweg, een spoorweg aangelegd. Hierdoor kan er rechtstreeks geladen en gelost worden in de bedrijven.