De Europese Unie

 

Lees de tekst aandachtig

 

 

Ontstaan van de Europese Unie

 

 

 

De EU is ontstaan na de Tweede Wereldoorlog. Na de oorlog moest er veel gebeuren in Europa. Daarbij was samenwerking tussen de landen noodzakelijk. 1945: Europa was verwoest, steden lagen in puin. De allesvernietigende Tweede Wereldoorlog, was eindelijk voorbij. "Dit mag nooit meer gebeuren", vonden veel Europeanen. De erfvijanden, Frankrijk en Duitsland namen hiervoor de eerste initiatieven. Dit waren de twee landen die drie maal op rij als vijanden in een oorlog tegen over elkaar hadden gestaan. Toen Frankrijk en Duitsland samen wilden gaan werken, voelden andere landen het als hun plicht om zich daarbij aan te sluiten.

 

De EU komt voort uit verschillende samenwerkingsorganisaties. De eerste is de Economische Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS). Duitsland, Frankrijk en de Benelux-landen spraken af dat handel in kolen en staal tussen de landen vrij moest zijn.

 

In 1967 kwamen daar de Europese Economische Gemeenschap (EEG) en de Euratom bij. De EEG was een gemeenschap waarbinnen handel tussen alle producten vrij was. De Euratom was een gemeenschap waarbinnen afspraken werden gemaakt over atoomenergie.

 

Omdat de landen die lid waren van de EEG ook lid waren van de EGKS en de Euratom, besloot men deze drie organen te fuseren. Zo ontstond de Europese Gemeenschap. Met de EG kwam er steeds meer samenwerking, meer dan alleen op het economische vlak. Zo besloot men dat iedereen binnen de EG vrij kon reizen in alle landen.

 

Omdat de samenwerking steeds groter werd, besloot men in 1993 de EG de Europese Unie (EU) te noemen. Naast een steeds grotere samenwerking zijn sinds 1958 ook steeds meer landen lid geworden van de gemeenschap. Dat kan je in de kaart hiernaast zien.

 

Tekstvak: De opdracht van Europa in de 21e eeuw is:
ē	de Europese volkeren vrede, welvaart en stabiliteit brengen; 
ē	verdeeldheid binnen het continent te boven komen; 
ē	ervoor zorgen dat de bevolking in veiligheid kan leven; 
ē	een evenwichtige economische en sociale ontwikkeling bevorderen; 
ē	de uitdagingen van de mondialisering aan gaan en de diversiteit van de Europese volkeren in stand houden; 
ē	de gemeenschappelijke waarden van de Europeanen verdedigen, zoals duurzame ontwikkeling en een gezond milieu, eerbiediging van mensenrechten, ... .

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkele belangrijke data

 

1951: Zes landen richten de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal op

1957: Bij het Verdrag van Rome wordt een gemeenschappelijke markt gecreŽerd

1973: De Gemeenschap breidt uit tot negen lidstaten en ontwikkelt een gemeenschappelijk beleid

1979: De eerste rechtstreekse verkiezingen voor het Europees Parlement

1981: De eerste toetreding van een land uit het Middellandse-Zeegebied

1993: Voltooiing van de interne markt

1993: Verdrag van Maastricht: de Europese Unie wordt opgericht

1995: De EU breidt uit tot 15 lidstaten

2002: De invoering van euromunten en -biljetten

2004: Tien nieuwe lidstaten treden toe tot de Unie

 

Dit zijn de landen die bij de Europese Unie horen:

 

BelgiŽ, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, ItaliŽ, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, RoemeniŽ, SloveniŽ, Slowakije, Spanje, TsjechiŽ, Verenigd Koninkrijk, Zweden

 

Kandidaat-lidstaten:

 

KroatiŽ, Turkije, (Voormalige Joegoslavische Republiek) MacedoniŽ