Woorden met een "andere" klank - oefening 2

Opdracht: vul de juiste klank in en typ dan het woord (of de woorden) over.
ui:
En dan komt het d veltje uit het doosje!
eu:
Voor r zen hoef je niet bang te zijn!
ij:
De getuigen w zen allemaal dezelfde verdachte aan.
ei:
Deze paadjes l den allemaal naar hetzelfde huis.
oe:
P zen z ken muisjes in alle h ken.
- -