...blok 9 contractwerk.gif hoofdrekenen... oefening 9

Vul in!
Overbodige nullen in kommagetallen weglaten in de antwoorden!
3% van 10 =
15% van 300 =
4% van 20 =
12% van 600 =
7% van 80 =
8% van 9 =
7% van 150 =
2% van 2 400 =
3% van 1 500 =
1% van 179 =