...blok 9 contractwerk.gif hoofdrekenen... oefening 6

Vul in!
Overbodige nullen in kommagetallen weglaten in de antwoorden!
74 - 8 =
23 - 14 =
46 - 18 =
33 - 12 =
95 - 25 =
320 - 14 =
650 - 37 =
472 - 4 =
681 - 8 =
457 - 28 =