...blok 9 contractwerk.gif hoofdrekenen... oefening 3

Vul in!
Overbodige nullen in kommagetallen weglaten in de antwoorden!
25 x 5 =
6 x 75 =
125 x 3 =
9 x 25 =
75 x 5 =
8 x 125 =
25 x 20 =
3 x 45 =
35 x 6 =
85 x 2 =