...blok 9 contractwerk.gif hoofdrekenen... oefening 20

Vul in!
Overbodige nullen in kommagetallen weglaten in de antwoorden!
300 : 15 =
300 : 5 =
25 : 0,5 =
250 : 12,5 =
900 : 0,3 =
300 : 75 =
90 : 15 =
150 : 25 =
75 : 0,05 =
12,5 : 1,25 =