...blok 9 contractwerk.gif hoofdrekenen... oefening 2

Vul in!
Overbodige nullen in kommagetallen weglaten in de antwoorden!
640 : 8 =
420 : 7 =
750 : 25 =
450 : 9 =
500 : 50 =
480 : 8 =
350 : 7 =
850 : 50 =
240 : 4 =
1 200 : 60 =