...blok 9 contractwerk.gif hoofdrekenen... oefening 14

Vul in!
Overbodige nullen in kommagetallen weglaten in de antwoorden!
0,8 : 0,4 =
1,2 : 0,3 =
7,2 : 0,9 =
6 : 0,5 =
0,4 x 0,7 =
3 x 0,05 =
1 000 : 25 =
1 000 : 125 =
3 : 0,6 =
7 : 2 =