...blok 9 contractwerk.gif hoofdrekenen... oefening 12

Vul in!
Overbodige nullen in kommagetallen weglaten in de antwoorden!
1 300 : 100 =
750 : 10 =
850 : 100 =
937 : 100 =
66 : 10 =
200 : 5 =
300 : 20 =
875 : 125 =
300 : 25 =
500 : 25 =