...blok 8 contractwerk.gif hoofdrekenen... oefening 7

Vul in!
Overbodige nullen in kommagetallen weglaten in de antwoorden!
4% van 10 =
11% van 200 =
8% van 2 000 =
12% van 300 =
7% van 80 =
8% van 90 =
4% van 150 =
3% van 240 =
1% van 560 =
1% van 10 000 =