...blok 8 contractwerk.gif hoofdrekenen... oefening 11

Vul in!
Overbodige nullen in kommagetallen weglaten in de antwoorden!
1 000 - 1 =
1 000 - 250 =
1 000 - 110 =
1 000 - 501 =
1 000 - 10 =
10 000 - 1 =
10 000 - 100 =
10 000 - 500 =
10 000 - 0,1 =
10 000 - 900 =