...blok 7 contractwerk.gif hoofdrekenen... oefening 8

Vul in!
Overbodige nullen in kommagetallen weglaten in de antwoorden!
10% van 80 =
5% van 85 =
20% van 120 =
25% van 60 =
100% van 8 =
75% van 160 =
50% van 72 =
25% van 48 =
20% van 1 000 =
5% van 45 =