...blok 7 contractwerk.gif hoofdrekenen... oefening 17

Vul in!
Overbodige nullen in kommagetallen weglaten in de antwoorden!
75 x 4 =
101 x 11 =
0,9 x 8 =
3,4 + 4,6 =
7,2 - 0,3 =
4 x 12 =
25 x 8 =
1 000 : 25 =
5 : 0,5 =
4 x 1,5 =