...blok 7 contractwerk.gif hoofdrekenen... oefening 15

Vul in!
Overbodige nullen in kommagetallen weglaten in de antwoorden!
400 - 3,5 =
704 - 8 =
100 - 12,5 =
916 - 20 =
1 055 - 65 =
1 600 - 4,25 =
10 000 - 3 000 =
2 000 - 1,5 =
1 010 - 14 =
1 000 - 5,5 =