...blok 7 contractwerk.gif hoofdrekenen... oefening 13

Vul in!
Overbodige nullen in kommagetallen weglaten in de antwoorden!
70 x 40 =
9 x 80 =
800 x 30 =
20 x 450 =
400 x 5 =
750 x 30 =
50 x 200 =
300 x 33 =
20 x 250 =
16 x 400 =