...blok 7 contractwerk.gif hoofdrekenen... oefening 12

Vul in!
Overbodige nullen in kommagetallen weglaten in de antwoorden!
0,6 : 100 =
0,045 x 100 =
7 : 10 =
94 : 10 =
12,5 :10 =
4,75 x 10 =
845 : 10 =
0,72 x 10 =
4,05 x 100 =
24 000 x 10 =