...blok 6 contractwerk.gif hoofdrekenen... oefening 6

Vul in!
Overbodige nullen in kommagetallen weglaten in de antwoorden!
1 : 0,5 =
60 : 5 =
700 : 50 =
6 : 0,5 =
1 000 : 0,5 =
350 : 50 =
5 000 : 50 =
2,5 : 0,5 =
12,5 : 0,5 =
200 : 50 =