...blok 6 contractwerk.gif hoofdrekenen... oefening 5

Vul in!
Overbodige nullen in kommagetallen weglaten in de antwoorden!
700 : 0,1 =
700 : 0,01 =
700 : 0,001 =
70 : 0,1 =
70 : 0,01 =
70 : 0,001 =
7 : 0,1 =
7 : 0,01 =
7 : 0,001 =
1 : 0,1 =