...blok 6 contractwerk.gif hoofdrekenen... oefening 3

Vul in!
Overbodige nullen in kommagetallen weglaten in de antwoorden!
40 + 79 =
108 - 91 =
49 + 86 =
408 - 48 =
47 + 39 =
81 - 42 =
65 - 32 =
104 + 63 =
65 - 35 =
88 - 50 =