...blok 6 contractwerk.gif hoofdrekenen... oefening 20

Vul in!
Overbodige nullen in kommagetallen weglaten in de antwoorden!
24,5 - 5,5 =
6 x 13 =
940 + 1 060 =
0,8 x 7 =
241 - 61 =
20 x 4,1 =
1 000 - 18 =
9,9 + 1,1 =
1 200 : 60 =
16 : 0,8 =