...blok 6 contractwerk.gif hoofdrekenen... oefening 19

Vul in!
Overbodige nullen in kommagetallen weglaten in de antwoorden!
1,45 + 1,45 =
2 x 1,6 =
124 - 34 =
400 : 80 =
3,2 - 0,7 =
20 x 3,2 =
6 420 + 580 =
0,9 x 4 =
300 - 12 =
18 : 0,6 =