...blok 6 contractwerk.gif hoofdrekenen... oefening 18

Vul in!
Overbodige nullen in kommagetallen weglaten in de antwoorden!
276 - 67 =
3 x 15 =
0,7 x 6 =
945 + 1 055 =
19,2 - 9,3 =
400 - 7 =
20 x 4,5 =
2,65 + 4,35 =
300 : 60 =
14 : 0,7 =