...blok 6 contractwerk.gif hoofdrekenen... oefening 16

Vul in!
Overbodige nullen in kommagetallen weglaten in de antwoorden!
96 : 2 =
38 : 2 =
72 : 2 =
56 : 2 =
48 : 2 =
68 : 2 =
76 : 2 =
94 : 2 =
114 : 2 =
98 : 2 =