...blok 6 contractwerk.gif hoofdrekenen... oefening 15

Vul in!
Overbodige nullen in kommagetallen weglaten in de antwoorden!
8,1 : 0,9 =
4,5 : 5 =
5,6 : 7 =
3,2 : 8 =
2,4 : 6 =
3,5 : 7 =
1,4 : 2 =
1,8 : 3 =
5,4 : 9 =
0,6 : 3 =