...blok 6 contractwerk.gif hoofdrekenen... oefening 14

Vul in!
Overbodige nullen in kommagetallen weglaten in de antwoorden!
24 : 0,8 =
36 : 0,6 =
25 : 0,5 =
48 : 0,8 =
18 : 0,4 =
55 : 1,1 =
72 : 0,6 =
48 : 0,4 =
33 : 0,3 =
10 : 0,1 =