...blok 6 contractwerk.gif hoofdrekenen... oefening 12

Vul in!
Overbodige nullen in kommagetallen weglaten in de antwoorden!
0,3 x 0,3 =
0,2 x 0,5 =
0,4 x 1,2 =
0,6 x 4,5 =
4 x 0,15 =
3 x 0,25 =
0,5 x 16 =
0,2 x 12 =
20 x 0,4 =
40 x 0,3 =