...blok 6 contractwerk.gif hoofdrekenen... oefening 10

Vul in!
Overbodige nullen in kommagetallen weglaten in de antwoorden!
De helft van 77 =
Het dubbele van 77 =
Het dubbele van 39 =
De helft van 39 =
Het dubbele van 405 =
De helft van 405 =
De helft van 61 =
Het dubbele van 72,5 =
De helft van 55 =
Het dubbel van 145 =