...blok 6 contractwerk.gif hoofdrekenen... oefening 1

Vul in!
Overbodige nullen in kommagetallen weglaten in de antwoorden!
7/9 van 45 =
1/2 van 105 =
1/3 van 96 =
1/8 van 100 =
1/5 van 85 =
1/10 van 10 =
1/7 van 490 =
2/3 van 9 =
1/50 van 150 =
1/30 van 300 =