...blok 5 contractwerk.gif hoofdrekenen... oefening 9

Overbodige nullen in kommagetallen weglaten in de antwoorden!
24 x 5 =
50 x 14 =
75 x 5 =
110 x 50 =
60 x 50 =
50 x 25 =
5 x 36 =
30 x 5 =
5 x 125 =
50 x 40 =