...blok 5 contractwerk.gif hoofdrekenen... oefening 7

Overbodige nullen in kommagetallen weglaten in de antwoorden!
4 x 0,1 =
80 x 0,01 =
150 x 0,1 =
0,1 x 10 =
0,1 x 55 =
7 x 0,01 =
1 000 x 0,001 =
601 x 0,1 =
700 x 0,001 =
0,1 x 7,4 =