...blok 5 contractwerk.gif hoofdrekenen... oefening 6

Overbodige nullen in kommagetallen weglaten in de antwoorden!
180 x 10 =
7 : 100 =
88 : 1 000 =
50 : 100 =
0,4 : 10 =
6,7 : 100 =
10 : 1 000 =
16 : 100 =
6 : 1 000 =
0,1 : 10 =