...blok 5 contractwerk.gif hoofdrekenen... oefening 5

Overbodige nullen in kommagetallen weglaten in de antwoorden!
7,5 x 10 =
100 x 48 =
1 000 x 71 =
9,5 x 100 =
10 x 0,7 =
100 x 8,8 =
72,5 x 10 =
1 000 x 0,4 =
100 x 10,5 =
7,05 x 10 =