...blok 5 contractwerk.gif hoofdrekenen... oefening 4

Overbodige nullen in kommagetallen weglaten in de antwoorden!
42 : 7 =
175 : 25 =
112 : 2 =
60 : 15 =
750 : 2 =
12 : 1,2 =
180 : 5 =
170 : 17 =
330 : 30 =
125 : 5 =