...blok 5 contractwerk.gif hoofdrekenen... oefening 3

Overbodige nullen in kommagetallen weglaten in de antwoorden!
20% vavn 16 =
3% van 210 =
150% van 12 =
12,5% van 100 =
5% van 80 =
100% van 5,5 =
7% van 50 =
500% van 9 =
125% van 400 =
1% van 1 100 =