...blok 5 contractwerk.gif hoofdrekenen... oefening 18

Overbodige nullen in kommagetallen weglaten in de antwoorden!
4 500 + 5 400 =
6 : 100 =
3 x 7,5 =
600 - 3,5 =
16 : 0,4 =
12 000 + 38 000 =
14 : 10 =
9 x 50 =
400 - 25 =
100 : 10 =