...blok 5 contractwerk.gif hoofdrekenen... oefening 14

Overbodige nullen in kommagetallen weglaten in de antwoorden!
70 000 : 100 =
1 200 : 400 =
400 000 : 2 =
2 450 : 1 000 =
7 500 : 2 500 =
6 000 : 20 =
48 000 : 6 000 =
3 600 : 60 =
450 : 50 =
10 000 : 2 000 =