...blok 5 contractwerk.gif hoofdrekenen... oefening 13

Overbodige nullen in kommagetallen weglaten in de antwoorden!
0,1 x 0,3 =
0,2 x 5 =
0,3 x 1,2 =
4 x 2,5 =
12,5 x 3 =
0,4 x 0,4 =
8 x 0,4 =
0,5 x 7 =
3,5 x 3 =
0,5 x 5 =