...blok 5 contractwerk.gif hoofdrekenen... oefening 11

Overbodige nullen in kommagetallen weglaten in de antwoorden!
80 x 70 =
400 x 50 =
1 400 x 30 =
900 x 8 =
1 100 x 7 =
40 x 250 =
30 x 80 =
600 x 20 =
50 x 50 =
40 x 25 =