...blok 5 contractwerk.gif hoofdrekenen... oefening 10

Overbodige nullen in kommagetallen weglaten in de antwoorden!
104 x 0,5 =
0,5 x 12 =
75 x 0,5 =
80 x 0,5 =
0,5 x 30 =
0,5 x 3 =
6 x 0,5 =
1 000 x 0,5 =
210 x 0,5 =
0,5 x 36 =