...blok 4 contractwerk.gif hoofdrekenen... oefening 9

Overbodige nullen in kommagetallen weglaten!
3% van 100 =
6% van 300 =
5% van 200 =
1% van 1 000 =
8% van 400 =
1% van 240 =
2% van 150 =
3% van 120 =
7% van 110 =
8% van 6 000 =