...blok 4 contractwerk.gif hoofdrekenen... oefening 7

Overbodige nullen in kommagetallen weglaten!
3 x 0,5 =
5 x 2,5 =
7 x 1,2 =
3 x 0,04 =
5 x 0,15 =
9 x 0,11 =
0 x 0,17 =
8 x 2,1 =
2 x 4,5 =