...blok 4 contractwerk.gif hoofdrekenen... oefening 19

Overbodige nullen in kommagetallen weglaten!
0,05 x 200 =
0,1 x 7,5 =
0,2 x 250 =
0,3 x 0,45 =
918 : 0,9 =
0,6 x 360 =
0,12 x 12 =
0,25 x 96 =
0,1 : 100 =
0,3 : 3 =