...blok 4 contractwerk.gif hoofdrekenen... oefening 16

Overbodige nullen in kommagetallen weglaten!
725 : 25 =
840 : 5 =
6 666 : 10 =
4 050 : 50 =
125 : 12,5 =
1 000 : 8 =
600 : 4 =
504 : 2 =
300 : 6 =
7 525 : 25 =