...blok 4 contractwerk.gif hoofdrekenen... oefening 15

Overbodige nullen in kommagetallen weglaten!
7,2 x 100 =
1 000 x 0,41 =
47 : 10 =
517 : 1 000 =
10 x 50,02 =
100 x 7,5 =
641 : 1 000 =
4 : 100 =
6,6 X 100 =
40,5 x 10 =