...blok 4 contractwerk.gif hoofdrekenen... oefening 14

Overbodige nullen in kommagetallen weglaten!
205 - 106 =
79 - 34 =
75 - 5,5 =
750 - 5,5 =
44,5 - 30 =
609 - 504 =
67 - 7,4 =
80 - 79,1 =
74 - 7,4 =
1 000 - 99,9 =