...blok 4 contractwerk.gif hoofdrekenen... oefening 10

Overbodige nullen in kommagetallen weglaten!
1% van 10 =
3% van 30 =
4% van 5 =
3% van 12 =
6% v an 11 =
7% van 7 =
11% van 4 =
2% van 80 =
3% van 2 =
8% van 60 =