...blok 3 contractwerk.gif hoofdrekenen... oefening 16

56 x 10 =
56 x 100 =
56 x 1 000 =
56 x 10 000 =
89 754 x 100 =
6 784 x 1 000 =
329 x 10 000 =
64 004 x 10 =
3 265 x 100 =
850 260 x 10 =