Unité 19a

vertaal in het Frans

klik in het witte vakje
na de oefening klik je op "controleer"

Vergeet niet te lachen. = .
verleden jaar =
van beiden =
staande, helemaal links =
staande, helemaal rechts =
Het is me gelijk ! =