Unité 8

Kruiswoordraadsel

Klik op een getal voor het woord in het Nederlands.
Je gebruikt geen 'spaties' tussen de woorden (ook niet bij een lidwoord!!).
Als je foute antwoorden hebt gegeven verdwijnen die antwoorden bij de verbetering.

1     2         3       
4                 
               
     5           6   
               
       7          
               
               
        8         
  9               
          10       
       11          
               
               

Horizontaal

4. een leerkracht
5. een deur
7. waarom
9. zeer goed
11. ziek

Verticaal

1. vandaag
2. werken
3. openen
5. een kopje
6. hem
8. de koffie
10. maar